tarot

فال حافظ

فال حافظ

درد ما را نيست درمان الغياث
دين و دل بردند و قصد جان کنند
در بهاي بوسه اي جاني طلب
خون ما خوردند اين کافردلان
همچو حافظ روز و شب بي خويشتن
هجر ما را نيست پايان الغياث
الغياث از جور خوبان الغياث
مي کنند اين دلستانان الغياث
اي مسلمانان چه درمان الغياث
گشته ام سوزان و گريان الغياث

تعبیر فال : بسیار نا امید و مأیوس هستی و آرزو های خود را بر باد رفته می بینی. واقعیت های زندگی را ببین و اسیر احساس خود نباش. هر حادثه و پیشامدی، تجربه ی بزرگی برای آینده ای بهتر است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای hamel.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:hamel.ir